sociālo darbinieku biedrība

Konferences Profesionālā integritāte sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā Sociālo darbinieku biedrības valdes locekles Ilzes Jansiņas refleksija

Uzņemoties uzstāties konferencē, īstenībā tā īsti neapzinājos uz ko piekritu. Tēma aktuāla un tā ir viena no manām – kā Ilzes un kā sociālā darbinieka izaugsmēm, kura nemitīgi aug un daudzi jautājumi un gadījumi, situācijas liek man izprast un domāt un ko sevī mainīt. Rakstot prezentāciju nu nepavisam nebija grūti, jo sevi pilnveidoju nepārtraukti un [...]

Apsveikums

Ja-no-debesim-pazustu-3

Mīļie Biedri! Mēs esam izvēlējušies interesantu, radošu un likteņus ietekmējošu profesiju. Leposimies ar savu profesionālo izvēli un dāvāsim labo pasaulei! Sveicieni Pasaules Sociālā darba dienā!

Marts – sociālā darba identitātes mēnesis

Marts ir sociālā darba identitātes mēnesis, kad īpaši varam lepoties ar darbu, ko darām. Mēs – sociālā darba speciālisti esam dažādi ikdienas profesionālajā darbībā , bet vienlaikus arī vienoti. Tāpēc, lai veidotu vienotības sajūtu ir izveidots latviskais postera variants, http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_35004-2.pdf vai http://ifsw.org/world-social-work-day-2017/ Šo posteri izamnto sociālā darba organizācijas visā pasaulē! Izmantosim arī mēs!

Konference “Ētika sociālajā darbā”

Labklājības ministrijas 24.martā organizētajā konferencē “Ētika sociālajā darbā” moderators būs Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Moors uzsākot sarunu par profesionālās ētikas dažādajām šķautnēm. Savukārt, Ilze Jansiņa runās par tēmu “Ētika sociālajā darbā – praktiķa viedoklis”. Pieteikšanās dalībai līdz 20. martam: http://ej.uz/registracijaSDkonference Konferences noslēgumā – “Gada labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016″ balvas pasniegšanas ceremonija.

Saruna par ētikas jautājumu iedzīvināšanu sociālā darba praksē – 2017.gada 23.marts

Labklājības ministrijas rīkotās konferences “Profesionālā integritāte sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā” ietvaros notiks nozares speciālistu saruna par ētikas jautājumu iedzīvināšanu Latvijas sociālā darba praksē. Plānotais laiks - 23. marts, plkst. 12.00-15.00 Rīgas Domes Labklājības departamenta telpās, Baznīcas ielā 19/23. Piedalīties aicināti sociālā jomas speciālisti, lai neformālā sarunā vienotos par kopēju redzējumu un darbībām, lai Latvijā sociālā darba [...]

SDB rīkotās 6. profesionālās konferences 13.11.2015. kopsavilkums (prezentācijas)

Jau sesto gadu pēc kārtas 2015. gada 13. novembrī tika rīkota SDB sociālo darbinieku zinātniski praktiskā konference, kuras tēma šogad bija aktualitātes un perspektīva sociālā darba praksē Latvijā, kuras mērķis bija aktualizēt mūsdienu sociālā darba prakses jautājumus, bagātināt sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci, dalīties darba pieredzē par efektīvākajiem risinājumiem sociālā darba kvalitātes uzlabošanā, kā arī [...]

Sociālo darbinieku biedrības 6. ikgadējā profesionālā konference

SD_konference_2015_1

Konference “Aktualitātes un perspektīva sociālā darba praksē Latvijā” notiek sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju Norises diena: 2015. gada 13. novembris Konferences mērķis: Aktualizēt mūsdienu sociālā darba prakses jautājumus, bagātināt sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci, dalīties darba pieredzē par efektīvākajiem risinājumiem sociālā darba kvalitātes uzlabošanā, kā arī prezentēt veiktos prakses pētījumus. Konferences norises vieta: Baltijas Starptautiskā akadēmija, [...]

Līvānu novadu apmeklē Latvijas Sociālo darbinieku biedrības biedri un citi sociālā darba pārstāvji

Rožlejas

Šī gada 24. aprīlī Līvānos notika Sociālā darba profesionālās pilnveides izglītojošs pasākums, kurā piedalījās Sociālo darbinieku biedrības (SDB) pārstāvji. Tikšanos organizēja Līvānu novada Sociālais dienests, taču galvenās rūpes uzņēmās SDB biedre Solvita Ziemele. Uz izglītojošo pasākumu bija ieradušies 26 biedrības pārstāvji no Rīgas, Līgatnes, Ķeguma un Jelgavas novadiem. Viesi tika aicināti uz tikšanos un diskusijām [...]

Uzaicinājums uz vasaras diskusiju nometni 2015

rezidence kurzeme diskusiju nometne

Sociālo darbinieku biedrība aicina uz diskusiju nometni š.g. 11.-13.septembrī viesunamā “Rezidence Kurzeme”. Pieteikšanās līdz 8.septembrim.  

Sociālo darbinieku biedrības profesionālās pieredzes apmaiņas pasākums Līvānos

180px-Livani_gerb

Labklājības ministrijas un Sociālo darbinieku biedrības vienošanās par sadarbību

2015.gada 12.martā Sociālo darbinieku biedrības pārstāve – valdes locekle – Linda Ozola parakstīja Labklājības ministrijas un Sociālo darbinieku biedrības vienošanos par sadarbību. Vienošanās mērķis ir nodrošināt un attīstīt pušu savstarpēju sadarbību ģimenes politikas, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, sociālā darba, sociālās iekļaušanas, sociālās palīdzības, sociālās aprūpes un sociālās un profesionālās rehabilitācijas politikas jomās. Līguma ietvaros [...]

Sociālo darbinieku biedrības dalība NVO Memoranda parakstīšana

LM sadarbības līguma parakstīšanas pasākums 12.03. 2015

Sociālo darbinieku biedrības dalība NVO Memoranda parakstīšana 25.02.2015. Sociālo darbinieku biedrības pārstāve Linda Ozola piedalījās NVO Memoranda parakstīšanas dienas pasākumā. Pasākuma laikā notika tikšanās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu un Valsts kancelejas direktori Elitu Dreimani, kur NVO pārstāvji ar valdības pārstāvjiem diskutēja par nevalstiskam sektoram aktuāliem jautājumiem. Valsts Kancelejas direktore Elita Dreimane, atbildot uz NVO [...]

Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 11.02.2015.

2015. gada 11.februārī norisinājās kārtējā sēde, kurā tika izskatīti šādi galvenie jautājumi: informācija par Rēzeknes Augstskolas (RA) profesionālo bakalaura studiju programmu „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”, kuru prezentēja RA studiju prorektore asoc.prof. Dr. philol. Angelika Juško-Štekele; sociālā darba speciālistu profesionālās pilnveides programmu tēmu 2015.-2016. gadam apstiprināšana; izmaiņas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes nolikumā. Sociālo darbinieku [...]

Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde 02.02.2015.

2015. gada 2. februārī Sociālo darbinieku biedrības pārstāve Linda Ozola piedalījās Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē. Sēdē notika diskusija par biedrības “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “Sustento”” izstrādāto deinstitucionalizācijas ieviešanas modeli. Biedrības pārstāvis prezentēja izstrādāto medeli un informēja par tā pilnveides procesu. Biedrības pārstāvis, uzklausot sanāksmes dalībnieku priekšlikumus, apņēmās pilnveidot šo modeli un pēc 16.februāra nosūtīt [...]

Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 17.12.2014.

2014. gada 17. decembrī norisinājās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde. Sēdē izskatīja jautājumu par izmaiņām sociālā darba speciālistu padomes sastāvā un padomes nolikumā. Diskutēja par kritērijiem sociālā darba speciālistu studiju un studējošo kredītu dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem 2014. gadam. Padome tika iepazīstināta ar valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu 2015. gadam izglītības tematiskajā [...]

Sociālās Platformas konference un NVO tikšanās Rīgā

2014. gada no 08.-09. decembrim norisinājās Sociālās Platformas konference un NVO tikšanās Rīgā. Sociālā Platforma ir lielākā pilsoniskās sabiedrības alianse, kas strādā ar sociālā taisnīguma un līdzdalības demokrātijas jautājumiem Eiropā. Tā sastāv no 49 Eiropas līmeņa tīkliem un tās darbība ir vērsta uz to, lai Eiropas Savienības likumdošana un politikas tiktu izstrādātas sadarbībā ar cilvēkiem, [...]

04.11.2014. Seminārs NVO un medijiem par sadarbības iespējām ar starptautiskajām organizācijām

4. novembrī Tiesībsarga birojs organizēja semināru NVO. Sociālo darbinieku biedrību pārstāvēja Mārīte Šīre. Seminārā vairākas Latvijā pazīstamas organizācijas kā Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, NVO „Zelda”, „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, „Papardes zieds” dalījās savā ilggadējā pieredzē, aizstāvot Latvijas pilsoņu tiesības. Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” juriste Annija Mazapša stāstīja [...]

SDB rīkotā 5. konference „Sociālā darba aktualitātes 10 gadu šķērsgriezumā…”

SDB rīkotās 5. konferences „Sociālā darba aktualitātes 10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas” 2014. g. 13. novembrī KOPSAVILKUMS Jau piekto gadu pēc kārtas 2014. gada 13. novembrī tika rīkota SDB sociālo darbinieku konference, kuras tēma šogad bija saistīta ar sociālā darba aktualitātēm 10 gadu šķērsgriezumā – tā izaicinājumiem un iespējām. Konference tika rīkota Baltijas [...]

Š.g.13.novembrī ikgadējā sociālo darbinieku konference

Sociālie darbinieki! Sociālo darbinieku biedrība, sadarbībā ar Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolu un Labklājības ministriju š.g. 13.novembrī rīko ikgadējo sociālo darbinieku konferenci, kurā tiks runāts gan par aktualitātēm sociālajā darbā Latvijā, gan arī notiks Labklājības ministrijas izsludinātā konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2014.” uzvarētāju godināšana. Aicinām visus piedalīties gada lielākajā sociālo darbinieku profesionālajā sanāksmē. [...]

Animācijas filma pieaugušajiem “Akmeņi manās kabatās”

ASV Sociālo darbinieku žurnāls publicējis atsauci par Signes Baumanes 2014.gadā pieteikto animācijas filmu pieaugušajiem “Akmeņi manās kabatās”. Multfilma ir patiesos notikumos balstīts fantastisks stāsts par piecām Signes Baumanes dzimtas sievietēm, Signi pašu ieskaitot, viņu cīņu ar dzīves pārbaudījumiem, depresiju, pašnāvnieciskām domām un neprātu. Šai skaudrajā un tai pat laikā humora pilnajā filmā Latvijas vēstures peripētijas [...]

10.09.2014. LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde

2014. gada 10. septembrī notika kārtējā sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde. Sociālo darbinieku biedrību pārstāvēja Mārīte Šīre. Sēdes dalībnieki tika informēti par konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014” organizēšanas aktualitātēm un gala noslēguma vietu. LM pārstāves uzaicināja aktīvi atbalstīt šo pasākumu, tāpat piedalīties noslēguma pasākumā 13.novembrī, sociālo darbinieku biedrības rīkotajā konferencē. Ar 14. septembri [...]

28.07.2014. Labklājības ministrijas sanāksme par mērķdotācijām sociālajiem darbiniekiem

Lai sagatavotu jauno politikas iniciatīvu projektu 2015.-2017.gadam jautājumā par mērķdotācijām sociālajiem darbiniekiem, Labklājības ministrija š.g. 28.jūlijā organizēja sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Sociālo darbinieku biedrības pārstāvju piedalīšanos. Sanāksmē piedalījās Sociālo darbinieku biedrības (SDB) pārstāves Ieva Lāss un Līga Āboltiņa, Sociālo dienestu vadītāju apvienības (SDVA) pārstāves Ilze Rudzīte (Skrīveri), [...]

LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde

2014.gada 2.jūlijā notika LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēdē, kurā Sociālo darbinieku biedrību pārstāvēja Linda Ozola. Padomes sēdē tika izskatīts jautājums par koncepciju Minimālā ienākuma līmeņa noteikšanai un par plānoto atbalstu vistrūcīgākām personām, izsniedzot pārtikas u.c. pirmās nepieciešamības preču pakas. Tika prezentēta apkopotā informācija (statistika, pātījumi utml.), kas ir pamats koncepcijas “Minimālā ienākuma līmeņa [...]

Tikšanās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertu 30.06.2014.

Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Moors pēc Labklājības ministrijas uzaicinājuma 30.jūnijā Valsts kancelejas telpās tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertu, politikas analītiķi Arthur Mickoleit. Tikšanās laikā Labklājības ministrijas pārstāvis Vecākais eksperts Gundars Ignats informēja par politikas izstrādes procesu un sadarbību ar partneriem. Sarunā M.Mooram bija iespēja paust viedokli par iesaisti un [...]

2014.gada pirmā LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde

2014. gada 25. martā notika šajā gadā pirmā LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes (turpmāk – Padome) sēde. Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti par politikas plānošanas dokumentā „Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. Gadam” plānotajām aktivitātēm 2014. gadā un šā gada pirmajā ceturksnī paveikto. Informāciju sniedza LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta darbinieces Ilze [...]

18.12.2013. LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padome

2013.gada 10.decembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts politikas plānošanas dokuments “Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kura izstrādes darba grupā piedalījās arī Sociālo darbinieku biedrības pārstāvji Ieva Lāss un biedrības valdes locekle Līga Āboltiņa. 1. LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece Ilze Skrodele-Dubrovska un speciāliste Dace Zvirgzdiņa informēja: Lai paaugstinātu sociālo darbinieku [...]

26.11.13. Saeimas Sociālās drošības apakškomisija

sede

Otrdien, 2013.gada 26.novembrī notika Saeimas Sociālās drošības apakškomisijas sēde, kurā tika skatīts jautājums par sociālo darbinieku studiju vietu finansēšanu no valsts budžeta. Izskatāmo jautājumu iniciēja Rīgas Stradiņa universitāte (vēstuli skatīt pielikumā). Lai līdz 2020.gadam varētu nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz kvalificētu sociālā darba speciālistu skaitu, kā arī, lai nodrošinātu ilgtspējīgu profesionāla sociālā [...]

2013.gada 8.novembrī Seminārs – lekcija “Sociālā darbinieka profesionālās kompetences saglabāšana – ASV pieredze”

ASV Vēstniecības Rīgā ģērbonis

Cienījamie sociālie darbinieki un darba devēji! Sociālo darbinieku biedrība šogad ir noorganizējusi īpašu pasākumu Latvijas sociālajiem darbiniekiem – iespēju klausīties pieredzējušu ASV sociālo darbinieku lekcijas par Latvijas sociālā darba aktualitātēm – sociālais darbs ar disfunkcionālām ģimenēm un profesionālās kompetences saglabāšana paaugstināta profesionālā „izdegšanas” riska apstākļos. Šis seminārs ir plānots kā vienreizēja iespēja gūt ieskatu, kā [...]

Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde

Labklājības Ministrijas logo

25.09.2013. Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde Labklājības ministrijā (LM) trešdien, 25. septembrī, plkst 11.00 norisinājās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde. Sanāksmi vadīja LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore Ilze Skrodele- Dubrovska. Sociālo darbinieku biedrību pārstāvēja valdes locekle Mārīte Šīre. Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Moors pārstāvēja Rīgas Domes Labklājības departamentu. LM Sociālo [...]

Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādņu projekts 2014.-2020.gadam

Labklājības Ministrijas logo

Labklājības ministrija ir izstrādājusi Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu, kas 2013.gada 20. jūnijā tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (pamatnostādņu projektu un kopsavilkumu var apskatīt šeit: http://www.mk.gov.lv Sociālo darbinieku biedrība ir iesniegusi Labklājības ministrijai atzinumu par pamatnostādņu projektu. Atzinumu var skatīt šeit: 

Iepriekšējie raksti