sociālo darbinieku biedrība

17.01.2018. notika Labklājības ministrijas darba grupa par Sociālo darbinieku Ētikas kodeksa pārskatīšanu

Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Sandra Darkēvica 17.01.2018. piedalījās darba grupā, kura uzsāka darbu pie Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksa aktualizācijas. Sanāksmi organizēja Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta darbinieki. Atbilstoši pagājušā gada Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē nolemtajam, RSU Labklājības un sociālā darba katedra asoc. prof. L.Vilkas vadībā sagatavojusi Sociālo darbinieku Profesionālās ētikas [...]

LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 2017.gada 20.decembrī

Padomes sēdē izskatīja vairākus sociālā darba nozarē būtiskus jautājumus. Nepieciešamība aktualizēt sociālo darbinieku Ētikas kodeksu. Rīgas Stradiņa universitātes pārstāve asoc. prof.Lolita Vilka ir iesniegusi savus priekšlikumus Ētikas kodeksa struktūrai, balstoties uz Zviedrijas paraugu: Ētiskie principi, vērtības, normas (šobrīd ir L.Vilkas piedāvājums par šo). – Šeit tiktu aktualizēta profesijas definīcija un skaidrota ētisko principu izpratne. – [...]

“Prāta vētra” par tēmu “Sociālo dienestu krīzes komunikācijas procesa un rīcības algoritma izstrāde”

28.11.2017. Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Una Lapskalna piedalījās Labklājības ministrijas rīkotajā “prāta vētrā” par tēmu “Sociālo dienestu krīzes komunikācijas procesa un rīcības algoritma izstrādes”. Tikšanās dalībnieki, kuri pārstāvēja: Labklājības ministriju, Sociālo dienestu vadītāju apvienību, Rīgas domes Labklājības departamentu un Sociālo darbinieku biedrību diskutēja par komunikāciju ar sabiedrību krīzes situācijās, izmantojot mediju starpniecību definējot: kas [...]

Konference “Aktualitātes sociālajā darbā: specializācija un robežas”, 10.11.2017.

10.11.2017. Sociālo darbinieku biedrība organizēja ikgadējo konferenci “Aktualitātes sociālajā darbā: specializācijas un robežas”. Konferencē ar referātiem uzstājās: “Sociālā darba specializācija, prakses specifika un robežas: tēmas aktualitāte” Mārtiņš Moors, Linda Ozola. “Lauku sociālā darba specifika” Ilze Jansiņa, Kristīne Veispale. “Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem – attīstības vide” Ieva Lāss, Anna Meņkova. “Sociālā darba prakses specifika, strādājot [...]

Tikšanās ar Ziemeļvalstu Ministru padomes pārstāvi

ziemelvalstubir

14.11.2017. notika tikšanās ar Ziemeļvalstu Ministru biroja Latvijā pārstāvi Dainu Mežecku. Uz tikšanos bija ieradušies pārstāvji no vairākām nevalstiskajām organizācijām, proti, dalību ņēma pārstāvji no: Sociālo darbinieku biedrības, Latvijas Supervizoru apvienības, Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības un pārstāvji no Labklājības ministrijas. Dienas kārtībā tika runāts par: Katras NVO pārstāvis iepazīstināja ar pārstāvētās organizācijas darbību, [...]

Uzaicinājums uz Sociālo darbinieku biedrības ikgadējo konferenci 10.novembrī

Ikgadējā Sociālo darbinieku biedrības organizētā praktiskā konference sociālā darba speciālistiem “Aktualitāte sociālajā darbā: specializācija un robežas” notiks 2017.gada 10.novembrī Sociālo darbinieku biedrība aicina piedalīties ikgadējā praktiskajā konferencē sociālā darba speciālistiem “Aktualitāte sociālajā darbā: specializācija un robežas”, kas notiks 2017.gada 10.novembrī, Baltijas starptautiskajā akadēmijā (Lomonosova ielā 1/4, Rīgā) no pl.9.30 – 16.30. Dalības maksa konferencē 20 [...]

LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 2017.gada 27.septembrī

Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja Linda Ozola 2017.gada 27.septembrī Labklājības ministrijā piedalījās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēdē. Ilze Skrodele-Dubrovska – Labklājības ministrijas (LM) Metodiskās vadības un kontroles departamenta (MVKD) direktora vietniece, sanāksmes dalībniekus informē par to, ka Labklājības ministrijas sociālo darbinieku nometnē tika apspriesti ētikas kodeksa satura jautājumi. Nometnes dalībnieki bija akcentējuši to, ka [...]

No 11.-13.augustam notiks ikgadējā Sociālo darbinieku biedrības diskusiju nometne

Kā jau katru gadu, arī šogad Sociālo darbinieku biedrība organizē trīs dienu diskusiju nometni, kurā sociālajiem darbiniekiem ir iespēja neformālā atmosfērā tikties ar kolēģiem no dažādām Latvijas vietām un no dažādām sociālā darba prakses jomām. Nometnē tiek diskutēti šobrīd profesijā aktuāli jautājumi. Šogad tādi ir ētikas dilemmas praksē, to analīze un dažādā pieredze, kā arī [...]

LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 2017.gada 28.jūnijā

Sociālo darbinieku biedrību sēdē pārstāvēja valdes locekle Ilze Jansiņa. Darba kārtība: Informācija par sagatavoto informatīvo ziņojumu par ‘’Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam’’ īstenošanas gaitu laika posmā no 2014. – 2016.gadam. Informācija par LM Eiropas Sociālā fonda projekta ‘’Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās’’ tuvākām aktivitātēm. Klātesošos I.Skrodele-Dubrovska un A.Jurjāne iepazīstināja ar īsu [...]

Sociālo darbinieku biedrības biedri piedalās LM organizētajā Vasaras skolā

Vasaras skola 2017

No 12. – 14. jūlijam notika Labklājības ministrijas organizētā Vasaras skola Lubānas novadā Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā „Ezernieki”. Vasaras skolas tēma “Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa pārskatīšana un aktualizēšana.”, kurā piedalījās trīspadsmit Sociālo darbinieku biedrības biedri no dažādiem Latvijas novadiem, kas pārstāv dažādas profesionālas jomas. Vasaras skolā sociālie darbinieki mācījās, iesaistījās dažādās [...]

Valsts prezidenta kancelejas organizētā diskusijā “Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade”

29.05.2017. Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja Linda Ozola piedalījās Valsts prezidenta kancelejas organizētā diskusijā “Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade”. Latvijas Bērnu labklājības tīkla vadītāja Daiga Eiduka prezentēja pērtījumu “Bērnu labsajūta Baltijas valstīs”. Pētījuma rezultātu ziņojums būs pieejams šī gada jūnijā Latvijas bērnu labklājības tīkla mājas lapā www.bernulabklajiba.lv Diskusijas laikā Labklājības ministrs J.Reirs informēja par [...]

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde 26.05.2017. plkst.11.00

26.05.2017. Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja Linda Ozola piedalījās Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē, kur izskatīja ar Deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) procesu saistītus jautājumus. Labklājības ministrijas vadība informēja, ka ar 2018.gadu plānots paredzēt DI procesa ieviešanā finansējumu NVO, kuri tiks izvēlēti atklātā projektu konkursā. Mērķgrupa, kam pakalpojumus varēs nodrošināt NVO, būs bērni ar funkcionāliem traucējumiem. [...]

Labklājības ministrijā notika diskusija par tēmu “SOCIĀLĀ DARBA IZGLĪTĪBAS PROCESA PILNVEIDE: PASŪTĪJUMA VEIDOŠANA”

17.05.2017. Labklājības ministrijā notika diskusija par tēmu “SOCIĀLĀ DARBA IZGLĪTĪBAS PROCESA PILNVEIDE: PASŪTĪJUMA VEIDOŠANA”. Tika diskutēts par profesijas klasifikatorā iekļautajām specialitātēm, sociālā darba profesijas standartu, par prakses vietu finansēšanu gan no valsts, gan augstskolas puses. Diskusijas dalībnieki vienprātīgi uzskata, ka augstskolām ir jāsniedz studentiem pamatzināšanas sociālajā darbā, savukārt tālākizglītības uzdevums būtu speciālās izglītības nodrošināšana. Vienošanās, [...]

Sociālā darba speciālistu sanāksme Labklājības ministrijā 09.05.2017.

09.05.2017. Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Sandra Darkēvica piedalījās Sociālā darba speciālistu sanāksmē Labklājības ministrijā. Sanāksmi organizēja Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta darbinieki, tajā piedalījās arī vairāku augstskolu sociālā darba programmu pārstāvji. Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas pieprasījumam tika izskatīti vai un kādi pētījumi ir aktuāli Labklājības ministrijas pārstāvētajās nozarēs un labklājības [...]

Konferences Profesionālā integritāte sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā Sociālo darbinieku biedrības valdes locekles Ilzes Jansiņas refleksija

Uzņemoties uzstāties konferencē, īstenībā tā īsti neapzinājos uz ko piekritu. Tēma aktuāla un tā ir viena no manām – kā Ilzes un kā sociālā darbinieka izaugsmēm, kura nemitīgi aug un daudzi jautājumi un gadījumi, situācijas liek man izprast un domāt un ko sevī mainīt. Rakstot prezentāciju nu nepavisam nebija grūti, jo sevi pilnveidoju nepārtraukti un [...]

Apsveikums

Ja-no-debesim-pazustu-3

Mīļie Biedri! Mēs esam izvēlējušies interesantu, radošu un likteņus ietekmējošu profesiju. Leposimies ar savu profesionālo izvēli un dāvāsim labo pasaulei! Sveicieni Pasaules Sociālā darba dienā!

Marts – sociālā darba identitātes mēnesis

Marts ir sociālā darba identitātes mēnesis, kad īpaši varam lepoties ar darbu, ko darām. Mēs – sociālā darba speciālisti esam dažādi ikdienas profesionālajā darbībā , bet vienlaikus arī vienoti. Tāpēc, lai veidotu vienotības sajūtu ir izveidots latviskais postera variants, http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_35004-2.pdf vai http://ifsw.org/world-social-work-day-2017/ Šo posteri izamnto sociālā darba organizācijas visā pasaulē! Izmantosim arī mēs!

Konference “Ētika sociālajā darbā”

Labklājības ministrijas 24.martā organizētajā konferencē “Ētika sociālajā darbā” moderators būs Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Moors uzsākot sarunu par profesionālās ētikas dažādajām šķautnēm. Savukārt, Ilze Jansiņa runās par tēmu “Ētika sociālajā darbā – praktiķa viedoklis”. Pieteikšanās dalībai līdz 20. martam: http://ej.uz/registracijaSDkonference Konferences noslēgumā – “Gada labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016″ balvas pasniegšanas ceremonija.

Saruna par ētikas jautājumu iedzīvināšanu sociālā darba praksē – 2017.gada 23.marts

Labklājības ministrijas rīkotās konferences “Profesionālā integritāte sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā” ietvaros notiks nozares speciālistu saruna par ētikas jautājumu iedzīvināšanu Latvijas sociālā darba praksē. Plānotais laiks - 23. marts, plkst. 12.00-15.00 Rīgas Domes Labklājības departamenta telpās, Baznīcas ielā 19/23. Piedalīties aicināti sociālā jomas speciālisti, lai neformālā sarunā vienotos par kopēju redzējumu un darbībām, lai Latvijā sociālā darba [...]

SDB rīkotās 6. profesionālās konferences 13.11.2015. kopsavilkums (prezentācijas)

Jau sesto gadu pēc kārtas 2015. gada 13. novembrī tika rīkota SDB sociālo darbinieku zinātniski praktiskā konference, kuras tēma šogad bija aktualitātes un perspektīva sociālā darba praksē Latvijā, kuras mērķis bija aktualizēt mūsdienu sociālā darba prakses jautājumus, bagātināt sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci, dalīties darba pieredzē par efektīvākajiem risinājumiem sociālā darba kvalitātes uzlabošanā, kā arī [...]

Sociālo darbinieku biedrības 6. ikgadējā profesionālā konference

SD_konference_2015_1

Konference “Aktualitātes un perspektīva sociālā darba praksē Latvijā” notiek sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju Norises diena: 2015. gada 13. novembris Konferences mērķis: Aktualizēt mūsdienu sociālā darba prakses jautājumus, bagātināt sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci, dalīties darba pieredzē par efektīvākajiem risinājumiem sociālā darba kvalitātes uzlabošanā, kā arī prezentēt veiktos prakses pētījumus. Konferences norises vieta: Baltijas Starptautiskā akadēmija, [...]

Līvānu novadu apmeklē Latvijas Sociālo darbinieku biedrības biedri un citi sociālā darba pārstāvji

Rožlejas

Šī gada 24. aprīlī Līvānos notika Sociālā darba profesionālās pilnveides izglītojošs pasākums, kurā piedalījās Sociālo darbinieku biedrības (SDB) pārstāvji. Tikšanos organizēja Līvānu novada Sociālais dienests, taču galvenās rūpes uzņēmās SDB biedre Solvita Ziemele. Uz izglītojošo pasākumu bija ieradušies 26 biedrības pārstāvji no Rīgas, Līgatnes, Ķeguma un Jelgavas novadiem. Viesi tika aicināti uz tikšanos un diskusijām [...]

Uzaicinājums uz vasaras diskusiju nometni 2015

rezidence kurzeme diskusiju nometne

Sociālo darbinieku biedrība aicina uz diskusiju nometni š.g. 11.-13.septembrī viesunamā “Rezidence Kurzeme”. Pieteikšanās līdz 8.septembrim.  

Sociālo darbinieku biedrības profesionālās pieredzes apmaiņas pasākums Līvānos

180px-Livani_gerb

Labklājības ministrijas un Sociālo darbinieku biedrības vienošanās par sadarbību

2015.gada 12.martā Sociālo darbinieku biedrības pārstāve – valdes locekle – Linda Ozola parakstīja Labklājības ministrijas un Sociālo darbinieku biedrības vienošanos par sadarbību. Vienošanās mērķis ir nodrošināt un attīstīt pušu savstarpēju sadarbību ģimenes politikas, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, sociālā darba, sociālās iekļaušanas, sociālās palīdzības, sociālās aprūpes un sociālās un profesionālās rehabilitācijas politikas jomās. Līguma ietvaros [...]

Sociālo darbinieku biedrības dalība NVO Memoranda parakstīšana

LM sadarbības līguma parakstīšanas pasākums 12.03. 2015

Sociālo darbinieku biedrības dalība NVO Memoranda parakstīšana 25.02.2015. Sociālo darbinieku biedrības pārstāve Linda Ozola piedalījās NVO Memoranda parakstīšanas dienas pasākumā. Pasākuma laikā notika tikšanās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu un Valsts kancelejas direktori Elitu Dreimani, kur NVO pārstāvji ar valdības pārstāvjiem diskutēja par nevalstiskam sektoram aktuāliem jautājumiem. Valsts Kancelejas direktore Elita Dreimane, atbildot uz NVO [...]

Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 11.02.2015.

2015. gada 11.februārī norisinājās kārtējā sēde, kurā tika izskatīti šādi galvenie jautājumi: informācija par Rēzeknes Augstskolas (RA) profesionālo bakalaura studiju programmu „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”, kuru prezentēja RA studiju prorektore asoc.prof. Dr. philol. Angelika Juško-Štekele; sociālā darba speciālistu profesionālās pilnveides programmu tēmu 2015.-2016. gadam apstiprināšana; izmaiņas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes nolikumā. Sociālo darbinieku [...]

Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde 02.02.2015.

2015. gada 2. februārī Sociālo darbinieku biedrības pārstāve Linda Ozola piedalījās Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē. Sēdē notika diskusija par biedrības “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “Sustento”” izstrādāto deinstitucionalizācijas ieviešanas modeli. Biedrības pārstāvis prezentēja izstrādāto medeli un informēja par tā pilnveides procesu. Biedrības pārstāvis, uzklausot sanāksmes dalībnieku priekšlikumus, apņēmās pilnveidot šo modeli un pēc 16.februāra nosūtīt [...]

Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 17.12.2014.

2014. gada 17. decembrī norisinājās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde. Sēdē izskatīja jautājumu par izmaiņām sociālā darba speciālistu padomes sastāvā un padomes nolikumā. Diskutēja par kritērijiem sociālā darba speciālistu studiju un studējošo kredītu dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem 2014. gadam. Padome tika iepazīstināta ar valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu 2015. gadam izglītības tematiskajā [...]

Sociālās Platformas konference un NVO tikšanās Rīgā

2014. gada no 08.-09. decembrim norisinājās Sociālās Platformas konference un NVO tikšanās Rīgā. Sociālā Platforma ir lielākā pilsoniskās sabiedrības alianse, kas strādā ar sociālā taisnīguma un līdzdalības demokrātijas jautājumiem Eiropā. Tā sastāv no 49 Eiropas līmeņa tīkliem un tās darbība ir vērsta uz to, lai Eiropas Savienības likumdošana un politikas tiktu izstrādātas sadarbībā ar cilvēkiem, [...]

Iepriekšējie raksti