Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Aktualitātes

10.11.2023 ikgadējā Latvijas Sociālo darbinieku biedrības konference

10.11.2023 ikgadējā Latvijas Sociālo darbinieku biedrības konference ” Neērtie temati sabiedrībā un sociālā darba risinājumi” 10.11.2023. notiks ikgadējā Latvijas Sociālo darbinieku biedrības konference. Šoreiz konferences pamattēma ir veltīta tādiem jautājumiem, par kuriem var teikt, ka tie ir neērti gan sabiedrībā kopumā, gan arī sociālo darbinieku praksē. Konferences referāti būs veltīti tādām tēmām kā sociālais darbs ar […]

Iznācis periodiskā izdevuma “Sociālais darbs Latvijā” 2/2023 numurs

Periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā”, kurš divas reizes gadā iznāk kopš 2017. gada, ir kļuvis par gaidītu notikumu sociālā darba speciālistiem, jo sniedz ieskatu profesijas aktualitātēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šogad Labklājības ministrija projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros to sagatavo un izdod Latvijas Sociālo darbinieku biedrība. Izdevuma atklāšanas svētki notika ceturtdien, 14. […]

Par atbalstu Rēzeknes sociālā dienesta darbiniekiem un pilsētas iedzīvotājiem

Latvijas sociālo darbinieku biedrība pauž satraukumu un iebildumus par Rēzeknes valstspilsētas domes plāniem, kas attiecināmi uz sociālo labklājību, proti, atzīt par spēku zaudējušiem pašvaldības saistošos noteikumus, kas noteica sociālās palīdzības atbalstu  pilsētas mazaisargātajiem iedzīvotājiem, piemēram, personām ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm. Biedrība nosūtīja vēstuli: Rēzeknes valstspilsētas domei, Labklājības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, […]

23.03.2023. Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde

Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Linda Ozola 2023.gada 23.martā piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē “Latviešu Samariešu apvienības” pārstāve Ingai Brente – Mieze iepazīstināja padomi ar atelpas brīža mājoklī izmeģinājumprojekta rezultātiem, aprobēto pakalpojuma aprakstu un priekšlikumiem normatīvajiem aktiem. Šis pakalpojums paredzēts ģimenes locekļu atslogošanai un atelpas došanai, bet tas nav tik regulārs […]

11.11.2022. ikgadējā konference “Sociālais darbs ar jauniešiem”

11.11.2022. plānota Latvijas sociālo darbinieku biedrības ikgadējā konference “Sociālais darbs ar jauniešiem”, kuras tēmas aktualitāti noteica publiskajā telpā apspriestie jautājumi, kas skar bērnus un jauniešus. Piemēram, Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” slēgšana, Izglītības un zinātnes ministrijas virzītie grozījumi Izglītības likumā, kur tika paredzēta norma, kas noteiktu, ka “gadījumos, kad atkārtoti konstatēta obligātās izglītības vecuma izglītojamā emocionāla vai fiziska […]

Apstiprināts Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pildot sociālā darbinieka un karitatīvā sociālā darbinieka profesionālos uzdevumus sociālie darbinieki un karitatīvie sociālie darbinieki ievēro sociālo darbinieku ētikas kodeksu, kuru apstiprina Latvijas sociālo darbinieku biedrība. 2022.gada 28.maijā Latvijas sociālo darbinieku biedrībai un sociālās jomas speciālistiem vēsturisks mirklis, jo biedrības biedri kopsapulcē apstiprināja Latvijas sociālo darbinieku ētikas […]

Izstrādāts jauns Sociālo darbinieku Ētikas kodeksa projekts

Latvijas sociālo darbinieku biedrība ir izstrādājusi jaunu Sociālo darbinieku ētikas kodeksa projektu. Spēkā esošais Sociālo darbinieku Ētikas kodekss (ĒK) ir pieņemts pirms gandrīz 21 gada. Kopš tā laika ir jau notikušas vairākas izmaiņas gan sociālā darba ētikas starptautiskajos dokumentos, gan sabiedriskajos procesos, gan arī sociālajā darbā Latvijā. Kopš 2020.gada 13.janvāra Latvijas sociālo darbinieku biedrība (biedrība) ir […]

Latvijas sociālo darbinieku biedrība turpmāk izdos žurnālu “Sociālais darbs Latvijā”

Latvijas sociālo darbinieku biedrība 2022.gada janvārī ir ieguvusi tiesības veikt turpmāko trīs periodisko izdevumu “Sociālais darbs Latvijā” satura izstrādi un iespiešanu. Paredzams, ka periodiskā izdevuma turpmākie numuri nonāks pie lasītājiem tiešsaistē un pašvaldību sociālajiem dienestiem drukātā veidā 2022.gada jūnijā un novembrī, kā arī 2023.gada aprīlī. Profesionālā žurnāla izdošana tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta […]

13.11.2021. notika Latvijas sociālo darbinieku biedrības ikgadējā konference

Konferences tēma bija “Sociālais darbs pārmaiņu laikā”. Konferencei reģistrējās vairāk kā 250 klausītāji. Konferences pilns ieraksts pieejams: Konferencēs tika runāts par aktuālajām tēmām sociālajā jomā: 1.Konferences atklāšana. Par Sadarbības memorandu ar pašvaldībām. Ieceres. Perspektīvas. Latvijas sociālo darbinieku biedrības priekšsēdētāja Una Lapskalna. Ieraksts pieejams: 2.Sociālā darba grāmata “Sociālais darbs ar gadījumu”. Latvija sociālo darbinieku biedrības biedre […]

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde 17.12.2021.

Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Linda Ozola 2021.gada 17.decembrī piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē Pētījuma pārstāve Alīna Dūdele sanāksmes dalībniekiem prezentēja izmēģinājuma projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma – individuālā budžeta modeļa ieviešanas metodika pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” rezultātus. Sanāksmes dalībnieki izdiskutēja šī pakalpojumu finansēšanas mehānisma ieviešanas iespējas un […]

Previous Posts