Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Apstiprināts Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pildot sociālā darbinieka un karitatīvā sociālā darbinieka profesionālos uzdevumus sociālie darbinieki un karitatīvie sociālie darbinieki ievēro sociālo darbinieku ētikas kodeksu, kuru apstiprina Latvijas sociālo darbinieku biedrība.

2022.gada 28.maijā Latvijas sociālo darbinieku biedrībai un sociālās jomas speciālistiem vēsturisks mirklis, jo biedrības biedri kopsapulcē apstiprināja Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksu.

Iepriekšējais ētikas kodekss bija spēkā 21 gadu, kopš 2001.gada 10.maija, kad Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas kopsapulcē tika pieņemts Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss.

Par nepieciešamību aktualizēt Ētikas kodeksu diskusijas tika uzsāktas jau 2017.gadā, kad Biedrībā tika veikta biedru aptauja par Ētikas kodeksa regulējuma aktualitāti, nepieciešamajām un situācijām, kuras Ētikas kodekss neregulēja. Šīs aptaujas rezultātu apkopojums tika publicēts periodiskajā izdevumā “Sociālais darbs Latvijā” 1/20191. 2018.gadā LR Labklājības ministrija izveidoja ētikas jautājumu aktualizēšanai izveidoja darba grupu, kuras sastāvā bija Latvijas Sociālo darbinieku biedrības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas, augstskolu un Labklājības ministrijas pārstāvji. Notika arī vairākas publiskas diskusijas par profesionālās ētikas jautājumiem sociālajā darbā.

Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss pieejams šeit.

Komentāru iespēja šobrīd ir liegta.