Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Sadarbība

Latvijas sociālo darbinieku biedrība sadarbojas ar Labklājības ministriju un aktīvi darbojas LM Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē. Par šīs padomes sanāksmē spriesto var sekot līdzi biedrības mājas lapā sadaļā „Aktualitātes”.

Latvijas sociālo darbinieku biedrība ir biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” biedrs. „Latvijas Pilsoniskā alianse” ir biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA apvieno vairāk kā 120 biedrus – NVO sektorā aktīvas juridiskas organizācijas un privātpersonas.

Citi sadarbības partneri:
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Rīgas Stradiņa universitātes Labklājības un sociālā darba fakultāte