Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Raksti

2024

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2024. gada pirmais numurs

 SATURS
 • Aktuālais Labklājības ministrijā Ilze Skrodele-Dubrovska, Agnese Bīdermane, Maija Muceniece 5.lpp
 • “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” – pārmaiņu faktors pašvaldībās Oksana Žabko 11.lpp
 • Divas vadlīnijas veiksmīgam sociālajam darbam Kriss Aivesons 19.lpp
 • Sociālā darba profesijas prestižs – atbildība individuālajā, organizācijas un sabiedrības līmenī Mārtiņš Moors 26.lpp
 • Krīzes intervences modelis darbam Latvijas sociālajos dienestos Ieva Ozola, Sandra Zalcmane 31.lpp
 • Darba vidē balstītas mācības: augstskolas iespējas un ierobežojumi Līga Rasnača 39.lpp
 • Dalīta bēda – pusbēda Benita Griškeviča 45.lpp
 • Sēru programma “Kalniem pāri” Andris Vagals 53.lpp
 • Piedzīvojums klusumā jeb ceļš pie sevis: psihologa pieredze, izmantojot smilšu terapijas metodi Vita Roga-Vailza 59.lpp
 • Kā bērnam palīdzēt satikt sevi – individuālais pedagoģiskās intervences pakalpojums Guna Garokalna-Bihela 68.lpp
 • Nevalstiskās organizācijas – sociālā darba resursi 82.lpp

2023

Sociālais darbs Latvijā 2023Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2023. gada pirmais numurs

 • Vita Roga-Vailza. Profesionālie nevārdi sociālajā darbā. 9.lpp.
 • Mudīte Kruvese, Aiga Romāne-Meiere. Sociālais darbs ieslodzījuma vietās. 16.lpp.
 • Mārtiņš Moors. Latvijas Sociālo darbinieku biedrības 2022. gada ikgadējās konferences ekspertu diskusijas kopsavilkums. 53.lpp
 • Maija Kārkliņa, Vita Roga-Vailza. Ieskats nedziedināmi slimu cilvēku vajadzībās un aprūpē 60.lpp
 • Mārtiņš Moors. Sociālā darba ētisko standartu attiecībās ar vadību raksturojums. 87.lpp.

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2023. gada otrais numurs

.

.

.

.

2022

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2022. gada pirmais numurs

Visi periodiskā izdevuma redkolēģijas locekļi ir Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri, kā arī vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:
 • Spēks vajadzīgs, lai pateiktu paldies: intervija ar Arseniju Pavlovski – 19.lpp.
 • Vita Roga-Vailza. Terminoloģijas tapšana sociālā darba profesijā Latvijā – 26.lpp.
 • Aiga Romane-Meiere.  Mākslā balstīta pieeja sociālā darba pētījumos. PhotoVoice metodes piemērs – 32.lpp.

sociālais darbs latvijā žurnālsLabklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2022. gada otrais numurs

Vairākus rakstus šajā žurnālā sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:
 • Una Lapskalna. Romu kopienas sociālās problēmas un specifika: Ventspils pieredze. 33.lpp.
 • Guna Krēgere-Medne. Liepājas nevalstisko organizāciju konsorcijs sociālajā jomā. 40.lpp
 • Aļesja Pavlova. Mācību programma “Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem” – instruments profesionālajai pilnveidei. 46.lpp.
 • Mārtiņš Moors. Vaučeru izmantošana sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. 61.lpp.

2021

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2021. gada pirmais numurs

Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:
 • Sandra Zalcmane 20 gadu sociālā darba prakse cilvēku tirdzniecības mazināšanā 22.lpp.
 • Mārtiņš Moors, Juris Osis, Dace Samete Ģimeņu ar bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību izpētē balstīts atbalsta pakalpojums 32.lpp.
 • Rita Goldmane Supervīzija online – bubulis vai iespēja? 48.lpp.
 • Madara Lārmane, Mārtiņš Moors Personāla resursu trūkuma ietekme uz ētisko dilemmu risināšanu un sociālā darba formalizēšanos 58.lpp.
 • Ieva Ozola Sociālā darbinieka ekokarte 60.lpp

sociālais darbs latvijā izdevumsLabklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2021. gada otrais numurs

Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:
 • Mārtiņš Moors Sociālās palīdzības regulējuma izmaiņu analīze 6.lpp
 • Kristīne Veispale Ieskats Latvijas sociālo darbinieku biedrības ikgadējas diskusiju nometnes norisē 52.lpp.
 • Mārtiņš Moors Profesionālās ētikas prasību ievērošana šķirtu vecāku konfliktu gadījumā 54.lpp.
 • Ieva Ozola Sociālā darbinieka ekokarte 56.lpp.

2020

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2020. gada pirmais numurs

Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:

 • Kristīne Veispale Intervija ar Ilzi Fārnesti, balvas “Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2019” ieguvēju – 6.lp.
 • Mārtiņš Moors Sociālā darba iespējas sociālo problēmu aktualizēšanā 9.lp.
 • Aiga Romāne-Meiere Sociālā dzīvotspēja ārkārtas situācijā profesionālajā darbībā 20.lp.
 • Ilze Rudzīte Makro līmeņa izaicinājumi krīzes situāciju risinājumam pašvaldībās sociālo pakalpojumu jomā 28.lp.
 • Ieva Ozola Supervīzija sociālajā darbā ārkārtējos apstākļos: supervizora pārdomas 46.lp.
 • Mārtiņš Moors Ētisko vērtību aktualitāte ārkārtējās situācijas laikā 49.lp.
 • Ieva Ozola Sociālā darbinieka ekokarte 55.lp.

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2020. gada otrais numurs

Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:

 • Mārtiņš Moors Ģimenes jēdziena izpratne un nozīme sociālajā palīdzībā 9.lpp.
 • Rita Goldmane, Inga Siliņa, Ruta Leišavniece Metodiskais materiāls sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem: citāds sociālais darbs 13.lpp.
 • Dārta Urbāne, Mārtiņš Moors Audžuģimeņu un bērnu sadarbību ietekmējošie faktori 24.lpp.
 • Ēstere Zemīte Sociālais darbs valsts bērnu aprūpes centrā 34.lpp.
 • Kristīne Veispale Intervija ar ģimenes asistentēm Aivu Ozolu un Lailu Dembovsku 49.lpp.
 • Ieva Ozola Sociālā darbinieka ekokarte 56.lpp.
 • Una Lapskalna Sociālo darbinieku biedrības vasaras diskusiju nometne 60.lpp

2019

Evaluation of results of social rehabilitation programs for young people with behavioural problems | SHS Web of Conferences (shs-conferences.org)

(M.Moora un J.Oša zinātniskais raksts no Rīgas Stradiņa universitātes konferences 7th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE)

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2019. gada pirmais numurs

Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:

 • Mārtiņš Moors. Latvijas sociālās drošības sistēmas ieceres un veidošanās gadsimtu mijā, 6.lpp.
 • Kristīne Veispale, Rita Goldmane. Sociālā darba ar ģimenēm un bērniem metodikas izstrādes process: lauka izpēte un secinājumi, 27.lpp.
 • Vita Roga-Wiles. Resursi sociālā darba praksē, 35.lpp.
 • Rita Rindža. Eseja par sociālo darbu veselības aprūpē, 42.lpp.
 • Mārtiņš Moors. Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksā neregulētās situācijas, 49.lpp.
 • Ieva Ozola. Sociālā darbinieka ekokarte, 51.lpp.

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2019. gada otrais numurs

 • Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:
  Vita Roga-Wiles Ko nozīmē būt jaunietim – vecumposma specifika un izaicinājumi 9.lpp.
 • Kristīne Veispale, Ieva Ozola Kad trauks plīst… 41.lpp.
 • Aleksandra Pavlovska, Uģis Lapiņš Metodika sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 57.lpp.
 • Ieva Ozola Sociālā darbinieka ekokarte 60.lpp.

2018

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2018. gada pirmais numurs

 • Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:
 • Vita Roga-Wiles. Sociālā darba specializāciju attīstības vēsture un attīstības perspektīva Latvijā, 8.lpp.
 • Mārtiņš Moors. Sociālā darba ar veciem cilvēkiem specifika: praktiķu pieredzes apkopojums, 22.lpp.
 • Anna Meņkova. Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem – prakse pašvaldību sociālos dienestos 27.lpp.
 • Sandra Darkēvica. Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem Latvijā: kādu to vēlamies?, 33.lpp.
 • Ilze Jansiņa, Kristīne Veispale. Sociālais darbs laukos, 42.lpp.
 • Mārtiņš Moors. Ētiskās dilemmas risināšana: Rīgas Labklājības departamenta pieredze, 47.lpp.
 • Ieva Ozola. Sociālā darbinieka ekokarte, 50.lpp

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2018. gada otrais numurs

Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:

 • Vita Roga-Wiles. Sociāli pedagoģiskās domās vēsturiskā attīstība Latvijā – 8.lpp.
 • Ieva Ozola. Palīdzētāja gēns – 31.lpp.

2017

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2017. gada pirmais numurs

Vairākus rakstus ir sarakstījuši Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedri:

 • Mārtiņš Moors, Sandra Rancāne. Sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem attīstība Rīgā 10.lpp.
 • Ieva Lāss. Sīzifa darbs jeb sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem Latvijā – aptaujas rezultāti 17.lpp.
 • Arsenijs Pavlovskis. Sadarbības pieejas sociālajā darbā ar pusaudžiem un viņu ģimenēm 41.lpp.
 • Mārtiņš Moors, Ieva Lāss .Ētisko dilemmu risināšanas piemēri 47.lpp.
 • Ilze Jansiņa. Smilšu spēles terapijas metode – jauns instruments darbarīku somā sociālajam darbiniekam Liezēres pagastā 52.lpp.

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2017. gada otrais numurs

Vairākus rakstus šajā krājumā ir sarakstījuši Latvinas sociālo darbinieku biedrības biedri:

 • Vita Roga-Wiles. Sociālā darba prakses profesionālās kompetences 7.lpp.
 • Aiga Romāne-Meiere. Sociālā darbinieka kompetence darbā ar aizbildņu ģimenēm 23.lpp.
 • Evija Anča. Vadītājs kā sociālā darba prakses robežu veidotājs 28.lpp.
 • Ieva Lāss, Mārtiņš Moors. Ētisko dilemmu risināšanas piemēri 45.lpp.

2016

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2016. gada pirmais numurs

Kopš 2016.gada divas reizes gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu LM īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros tiek izdots Labklājības ministrijas (LM) izdevums “Sociālais darbs Latvijā”.
Labklājības ministrijas  periodiskā izdevuma “Sociālais darbs Latvijā” 2016. gada pirmajā numurā vairākus rakstus ir sarakstījuši Sociālo darbinieku biedrības biedri:

 • Vita Roga-Wiles. Četras pamatvērtības sociālā darbinieka profesijā… 12.lpp.
 • Evija Anča. Es vēlos būt sabiedrībai noderīgs… 15.lpp.
 • Dagnija Kamerovska. Klientu pašvērtējuma celšana – ceļš uz iekļaušanos sabiedrībā …19.lpp.
 • Līga Āboltiņa. Sociālā darbinieka pašaizsardzības paņēmieni jeb kas var palīdzēt palīdzētājam mazināt profesionālās izdegšanas risku… 25.lpp.
 • Ieva Lāss. Katra sistēma ir viens vesels, un šis veselums ir kas vairāk kā atsevišķu daļu summa …28.lpp.
 • Mārtiņš Moors. Jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšana …41.lpp.
 

Labklājības ministrijas  periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” 2016. gada otrais numurs

Vairākus rakstus ir sarakstījuši Sociālo darbinieku biedrības biedri:

 • Ieva Lāss. Sociālo darbinieku iesaistīšanās profesionālajās organizācijās kā profesionālās ētikas jautājums …9.lpp.
 • Aleksandra Pavlovska. Sociālais darbinieks imigrācijas procesā: vērtības un identitāte …15.lpp.
 • Ieva Lāss. Tiesības uz sadarbības attiecībām …34.lpp.

2014

Programme evaluation – Case work with families and children in Riga | SHS Web of Conferences (shs-conferences.org)

(M.Moora un M.Fiļipovas zinātniskais raksts no Rīgas Stradiņa universitātes konferences 4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE)

2012

Community work – the missing link of municipal social policy | SHS Web of Conferences (shs-conferences.org)

(M.Moora zinātniskais raksts no Rīgas Stradiņa universitātes konferences 3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE)

Ar atbildību par nozari

(Ieva Lāss, Mārtiņš Moors, no: Var pazīt pēc darbiem. Sociālā darba izglītībai 20 gadi: 1991/1992-2011/2012. – R.: RSU, 2012, 50.-52.lpp.)

2011

Sociālais darbinieks ir palīgs, nevis glābējs (Intervija ar Ievu Lāss Latvijas Vēstneša portālam Par likumu un valsti, 2011)

Sociālā darba likuma vīzija. Diskusijas Sociālo darbinieku biedrības 2011. gada vasaras nometnē (Valters Dolacis, Vita Roga) // Sociālais Darbinieks, Nr. 3 (40), 2011, 7.-10. lpp.

Praksē ļoti noderīga teorija (Intervija ar Eviju Apini un Vitu Rogu) // Sociālais Darbinieks, Nr. 3 (40), 2011, 48-51. lpp.

Valsts mērķdotācija sociālo darbinieku algām? Saeimas deputāte Liene Liepiņa atbild uz žurnāla jautājumiem // Sociālais Darbinieks, Nr. 2 (39), 2011, 2.–4. lpp.

„Iziet no mājas” kopā ar klientu. Pieredze Zviedrijā mūžizglītības programmas Grundtvig projektā „Jauno iespēju akadēmija” (Ieva Lāss) // Sociālais Darbinieks, Nr. 2 (39), 2011, 34.–37. lpp.

Ar rīcībspējas perspektīvu. Klienta identitātes transformācija sociālā darba procesā (Vita Roga, Evija Apine) // Sociālais Darbinieks, Nr.1 (38), 2011, 9.–13. lpp.

Vilciens vēl nevar būt aizgājis… Par birokrātijas mazināšanu normatīvajos dokumentos (Ieva Lāss) // Sociālais Darbinieks, Nr.1 (38), 2011, 2.–4. lpp.

2010

Darba grupu „prāta vētras” (Sociālo darbinieku biedrības otrās nacionālās konferences „Sociālā darba attīstības virzieni 2012.–2017. gadam: problēmas un risinājumi” darba grupu apskats) (Vita Roga) // Sociālais Darbinieks, Nr. 4 (37), 2010, 8.–9. lpp.

Sociālie darbinieki – cilvēku spēju vadītāji (Valters Dolacis) // Sociālais Darbinieks, Nr. 4 (37), 2010, 10.–13. lpp.

Kāda ir sociālā darba mērvienība? Sociālo darbinieku biedrības 2010. gada vasaras nometne par sociālā darba rezultātiem (Ieva Lāss, Vita Roga) // Sociālais Darbinieks, Nr. 3 (36), 2010, 39.– 41. lpp.

Starptautisks redzējums veicina apzināšanos (Izraēlas pieredze) (Vita Roga) // Sociālais Darbinieks, Nr. 2 (35), 2010, 7.–9. lpp.

Neformālas sarunas darbadienas beigās (Ieva Lāss un Vita Roga) // Sociālais Darbinieks, Nr. 1 (34), 2010, 20.–22. lpp.

2009

„Kas notiek sociālajā darbā Latvijā?” Diskusijas Sociālo darbinieku biedrības 2009. gada vasaras nometnē (Ieva Lāss) // Sociālais Darbinieks, Nr. 3 (32), 2009, 38.– 46. lpp.

Virzītājinstruments – sadarbība. Sociālā gadījuma vadīšanas prakse, gaidas un rezultāti (Anna Meņkova) // Sociālais Darbinieks, Nr. 2 (31), 2009, 18.– 20. lpp.

Vai laiks noaut septiņjūdžu zābakus? (par Zviedrijā gūto pieredzi kontekstā ar sociālo darbu Latvijā) (Ausma Mukāne / Ieva Lāss) // Sociālais Darbinieks, Nr. 2 (31), 2009, 48.– 51. lpp.

Arī ar „ragaviņām” uz patversmi. Sociālais darbs ar bezpajumtniekiem (Dagnija Kamerovska, Mārtiņš Moors) // Sociālais Darbinieks, Nr. 1 (30), 2009, 10.–15. lpp.

2008

Bērna interešu centrā – bērns. (Liene Liepiņa) // Sociālais Darbinieks, Nr. 4 (29), 2008, 30.–33. lpp.

Jauns instruments darba rīku somā. Smilšu terapijas metodes izmantošanas iespējas sociālā darbā ar bērniem (Ieva Lāss) // Sociālais Darbinieks, Nr. 3 (28), 2008, 20.–29. lpp.

Audžubērnu un aizbilstamo bērnu atgriešanas bioloģiskajā ģimenē salīdzinājums: Latvija – Vācija – Zviedrija (Liene Liepiņa) // Sociālais Darbinieks, Nr. 2 (27), 2008, 5.–8. lpp.

Sociālais karitatīvais darbinieks – zināšanu sabiedrības garam atbilstoša profesija // Sociālais Darbinieks, Nr. 1 (26), 2008, 12.–15. lpp.

2007

Laiks mainīt „profesionālo rāmi”? / Sociālā darba specialitāšu problemātika (Ieva Lāss) // Sociālais Darbinieks, Nr. 3 (24) 2007, 8.–11. lpp.

Sociālā darbinieka profesionālās identitātes veidošanās problēmas (Mārtiņš Moors) // Sociālais Darbinieks, Nr. 2 (23), 2007, 10.– 13. lpp.

Personāla motivācijas pārbaude, atlase un ievadīšana darbā (Anna Meņkova) // Sociālais Darbinieks, Nr. 2 (23), 2007, 14.–16. lpp.

Par sociālajiem pakalpojumiem (Mārtiņš Moors); Kādi vērojumi ir jūsu praksē? / „Sociālā darbinieka piezīmes” (Ieva Lāss) // Sociālais Darbinieks, Nr. 1 (22), 2007, 8.–12. lpp.

Ieva Lāss. SD biedrības 2007.gada vasaras nometnes diskusijas rezultātu apkopojums /Rīgas domes Labklājības departamenta konference „Sociālā sistēma vakar, šodien un rīt”, 2007

Ieva Lāss. Sociālā darba mikroprakse – problēmas un risinājumi /Rīgas domes Labklājības departamenta konference „Sociālā sistēma vakar, šodien un rīt”, 2007