Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Lepojamies

2020.gada 25.septembrī Labklājības ministere Ramona Petraviča sveica konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” uzvarētājus.
Atbilstoši žūrijas lēmumam balvu nominācijā “Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2019” saņēma Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilze Fārneste.

Ilze Fārneste strādā par sociālo darbinieci kopš 1996.gada, bet Liezēres pagastā darbu uzsāka jau 1990.gadā. Papildus sociālā darba izglītībai Ilze apguvusi Smilšu spēļu terapijas metodi un izveidojusi savu prakses vietu Liezēres pagastā, kā arī izgājusi apmācības programmā ”Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”. Latvijas sociālo darbinieku biedrība lepojas ar kolēģes veikto darbu. Ilze ir ilggadēja sociālo darbinieku biedrības biedre, valdes locekle.

Ilze ir pārstāvējusi Biedrību gan konferencēs, gan līdzdarbojusies Labklājības ministrijas darba grupās aktualizējot sociālā darba prakses grūtības laukos un sniedzot priekšlikumus risinājumiem, Ilzei ir vairākas publikācijas arī periodiskajā izdevumā “Sociālais darbs Latvijā”

Vairāk par Ilzes pieredzi lasiet intervijā periodiskajā izdevumā kā arī rakstos par aktuālām tēmām sociālajā darbā:

  • Kristīne Veispale Intervija ar Ilzi Fārnesti, balvas “Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2019” ieguvēju – 6.lp. 2020/1
  • llze Jansiņa, Kristīne Veispale. Sociālais darbs laukos, 42.lpp.; 2018/1
  • Ilze Jansiņa. Smilšu spēles terapijas metode – jauns instruments darbarīku somā sociālajam darbiniekam Liezēres pagastā 52.lpp.; 2017/1

Latvijas sociālo darbinieku biedrība sveic arī pārējos uzvarētājus un nozares profesionāļus Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019” Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāju Annu Jegorovu. Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks 2019” nodibinājuma “Zantes ģimenes atbalsta centrs” sociālo gadījumu vadītāju Elitu Šmeldi. Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” Jaunjelgavas novada domi ar pieteikumu par grupu dzīvokļu un pansijas izveidi Vīgantes pamatskolā.