Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Valde

Latvijas sociālo darbinieku biedrības valde:

Una Lapskalna – valdes priekšsēdētāja
Mārtiņš Moors – valdes priekšsēdētāja vietnieks
Linda Ozola – valdes locekle
Ilze Jansiņa – valdes locekle
Viesturs Kleinbergs – valdes loceklis
Rita Rindža – valdes locekle
Sandra Darkēvica – valdes locekle

Kā kļūt par biedrības biedru – skatīt šeit >