Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Projekti

Identification and management of hazards in the work environment of specialists dealing with community risk members

Latvijas sociālo darbinieku biedrība tika aicināta ņemt dalību projektā “Identification and management of hazards in the work environment of specialists dealing with community risk members”, kurā iesaistītās puses bez Latvijas sociālo darbinieku biedrības bija Lietuvas sociālo darbinieku asociācija, Zviedrijas policijas arodbiedrība, Zviedrijas Sociālais dienests. Projekta ietvaros no 01.02.-03.02.2017. tika organizēts pieredzes brauciens uz Stokholmu, kurā […]