Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Vēsture

2006. gadā sociālā darba izglītībai Latvijā palika 15 gadi. Šajā laikā sociālā darba profesija attīstijās ļoti strauji. Tāpat kā jebkurš jauns, strauji augošs organisms mēdz pārdzīvot zināmas krīzes, arī sociālā darba profesionālajā jomā radās un pastāv vēl šobrīd, daudzas problēmas. Jau vairākus gadus notiek diskusijas par sociālo darbinieku darba slodzi, emocionālo nogurumu, mikroprakses attīstības stagnāciju, vienotības trūkumu sociālā darba profesionāļu vidū, atbalsta trūkumu, makroprakses, izglītības sistēmas un mikroprakses atrautību, sociālā darba attīstības perspektīvām Latvijā utt.

Pēc vairākām tikšanās reizēm un karstām diskusijām par sociālā darba problēmām un to risināšanas ceļiem, sociālā darba praktiķi un entuazisti vienojās par nepieciešamību izveidot biedrību, lai apvienotu sociālos darbiniekus profesionālā organizācijā.

2006.gada 25.augustā tika reģistrēta jauna sabiedriskā organizācija ”Sociālo darbinieku biedrība”, kas radīta sociālajiem darbiniekiem un profesionālās sociālā darba prakses attīstībai!

Biedrības dibināšanas iniciatori ir profesionāli sociālie darbinieki, kuri daudzus gadus strādā sociālā sfērā un labi pārzina sociālā darba prakses problēmas. Biedrības rašanās pamatā ir ideja par nepieciešamību apvienot sociālos darbiniekus vienotā organizācijā, lai veicinātu domu un ideju apmaiņu, veidotu profesionālu diskusiju par sociālā darba problēmām, metodēm un sociālā darba izpratni sabiedrībā, iepazītu un iepazīstinātu citus ar dažādām pieejām un sociālā darba virzieniem, kādus mēs katrs pārstāvam, lai sociālie darbinieki sajustu profesionālu atbalstu organizācijā, kas pārstāvētu šo plašo, radošo, interesanto un sarežģīto profesiju.

Mēs, biedrības dibinātāji, esam aktīvi iesaistījušies sociālā darba attīstībā arī līdz šim, bet protams, ka izmaiņas un jūtamu atbalstu var veikt tikai apvienojoties!