Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Papildinājums profesionālajā literatūrā

2021.08.09 Eižeinijas ielas bezpajumtnieku patversmē atklāj lielo Sociālā darba grāmatu 2 sējumos “Sociālais darbs ar gadījumu”. Fotogrāfs Mārtiņš Zilgalvis aģentūra F64

2021.gada 9.augustā notika grāmatas prezentācija, kas Labklājības ministrijas ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros sagatavoja kolektīvo monogrāfiju “Sociālais darbs ar gadījumu”, kas iespiesta divos sējumos “Sociālais darbs ar gadījumu: Prakse teorijā” un “Sociālais darbs ar gadījumu: Teorija praksē”. Biedrības vārdā apsveikuma un pateicības vārdus teica biedrības valdes locekle Rita Rindža.

Komentāru iespēja šobrīd ir liegta.