Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Iznācis periodiskā izdevuma “Sociālais darbs Latvijā” 2/2023 numurs

Periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā”, kurš divas reizes gadā iznāk kopš 2017. gada, ir kļuvis par gaidītu notikumu sociālā darba speciālistiem, jo sniedz ieskatu profesijas aktualitātēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šogad Labklājības ministrija projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros to sagatavo un izdod Latvijas Sociālo darbinieku biedrība.
Izdevuma atklāšanas svētki notika ceturtdien, 14. septembrī, plkst. 16.00  Labklājības ministrijā.

Izdevuma galvenais redaktors, Latvijas Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Moors kā numura tēmu piesaka sociālo pārmaiņu veicināšanu, izmantojot proaktīvu pieeju un dažāda veida resursus. Mūsdienu sociālajā darbā ir aktualizējušies tādi jautājumi kā informācijas tehnoloģiju dominēšana un digitalizācija, sociālais darbs kopienā, uz klientu vērsti efektīvi risinājumi un sociālais darbs ar jauniešiem. Šīs un citas tēmas ir atspoguļotas uzdevuma rakstos un intervijās.

Pēc izdevuma veidotāju domām sociālais darbs var palīdzēt cilvēkam tikai tik tālu, cik cilvēks ir gatavs palīdzēt sev. Profesionāls sociālais darbinieks vienmēr savu darbu centīsies paveikt pēc labākas sirdsapziņas, dodot cilvēkam rokās visus iespējamos “instrumentus” problēmu risināšanai vai savienojot ar nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Periodiskais izdevums ir pieejams Labklājības ministrijas tīmekļvietnē: https://www.lm.gov.lv/lv/periodiskais-izdevums-0, kā arī Latvijas Sociālo darbinieku biedrības mājas lapā sadaļā Raksti.

Periodiskais izdevums iznāk divas reizes gadā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus 4.3.5.4. pasākuma projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros.

Projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” mērķis ir uzlabot sociālā darba kā  profesijas un cilvēkzinātnes nozares kvalitāti un sekmēt cilvēku aktuālām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu pieejamību, ieguldot sociālajā jomā strādājošo speciālistu profesionālajā pilnveidē, kā arī uzlabojot sociāla darba studiju kvalitāti.

Šī ziņa ir veidota, izmantojot Labklājības ministrijas preses relīzi

Komentāru iespēja šobrīd ir liegta.