Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde 17.12.2021.

Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Linda Ozola 2021.gada 17.decembrī piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē

Pētījuma pārstāve Alīna Dūdele sanāksmes dalībniekiem prezentēja izmēģinājuma projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma – individuālā budžeta modeļa ieviešanas metodika pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” rezultātus. Sanāksmes dalībnieki izdiskutēja šī pakalpojumu finansēšanas mehānisma ieviešanas iespējas un ierosināja paredzēt valsts vai projektu atbalstu šī modeļa ieviešanai.

Labklājības ministrijas vecākā eksperte Kristīne Lasmane informēja par DI projekta ieviešanas gaitu. Projekta ieviešana vēl joprojām būtiski atpaliek no plānotā, bet vienlaikus secināms, ka pieaug sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits.

Labklājības ministrijas valsts sekretārs Inguss Alliks informē, ka ir apstiprinātas Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam. Aicināti nozares profesionāļi ar tām iepazīties: https://likumi.lv

Komentāru iespēja šobrīd ir liegta.