Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

13.11.2021. notika Latvijas sociālo darbinieku biedrības ikgadējā konference

Konferences tēma bija “Sociālais darbs pārmaiņu laikā”. Konferencei reģistrējās vairāk kā 250 klausītāji. Konferences pilns ieraksts pieejams:

Konferencēs tika runāts par aktuālajām tēmām sociālajā jomā:

1.Konferences atklāšana. Par Sadarbības memorandu ar pašvaldībām. Ieceres. Perspektīvas.

Latvijas sociālo darbinieku biedrības priekšsēdētāja Una Lapskalna. Ieraksts pieejams:

2.Sociālā darba grāmata “Sociālais darbs ar gadījumu”.

Latvija sociālo darbinieku biedrības biedre Ieva Ozola. Ieraksts pieejams:

3.Es, sociālais darbinieks!

Latvija sociālo darbinieku biedrības biedrs Viesturs Kleinbergs. Ieraksts pieejams:

4.Komunikācija ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, tsk. agresīviem klientiem.

Latvija sociālo darbinieku biedrības biedre Kristīne Veispale. Ieraksts pieejams:

5.Pārmaiņas sociālajā darbā Covid – 19 laikā. Ieguvumi un zaudējumi.

Latvijas sociālo darbinieku biedrības biedrs Ervins Alksnis. Ieraksts pieejams:

6.Novadu reforma – pieredzes stāsts: ko no tā mācīties sociālajiem darbiniekiem?

Latvija sociālo darbinieku biedrības biedres Ilze Fārneste, Linda Ozola, Inga Veiba. Ieraksts pieejams:

7.Garantētā minimālā līmeņa pabalsta saņēmēju situācija Latvijā: portrets, vajadzības un iztikšanas stratēģijas. Labklājības ministrijas 2021. gadā pasūtītā pētījuma rezultāti.

Oksana Žabko, pētījuma vadītāja, Baltic Institute of Social Sciences vadošā pētniece

Dr.Sc.Soc. Inese Šūpule, pētījuma eksperte, Baltic Institute of Social Sciences valdes locekle un vadošā pētniece. Ieraksts pieejams:

8.Labklājības ministrijas pasūtītā pētījuma rezultāti “Mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets”.

Pētījuma vadītājs Māris Brants. Ieraksts pieejams:

Komentāru iespēja šobrīd ir liegta.