Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Latvijas sociālo darbinieku biedrība turpmāk izdos žurnālu “Sociālais darbs Latvijā”

Latvijas sociālo darbinieku biedrība 2022.gada janvārī ir ieguvusi tiesības veikt turpmāko trīs periodisko izdevumu “Sociālais darbs Latvijā” satura izstrādi un iespiešanu. Paredzams, ka periodiskā izdevuma turpmākie numuri nonāks pie lasītājiem tiešsaistē un pašvaldību sociālajiem dienestiem drukātā veidā 2022.gada jūnijā un novembrī, kā arī 2023.gada aprīlī. Profesionālā žurnāla izdošana tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr.9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.

Periodiskā izdevuma izstrādes mērķi ir sniegt aktuālu, teorētiski un ar pierādījumiem pamatotu informāciju par norisēm sociālā darba profesijā, sagatavot rakstus par sociālā darba prakses piemēriem Latvijā un ārvalstīs par sociālā darba praktiķiem aktuāliem jautājumiem. Tāpat izdevuma uzdevums ir iepazīstināt lasītājus ar sociālā darba praktiķiem, kuri ir izrādījuši izcilību savā darbā, kā arī viņu viedokļiem par sociālā darba profesijai nozīmīgiem jautājumiem. Latvijas sociālo darbinieku biedrība aicina visus sociālos darbiniekus, kuriem ir interese dalīties ar savu praktisko pieredzi vai teorētiskajām zināšanām, pieteikt rakstu redkolēģijai, rakstot uz epastu: lsdbizdevums@gmail.com.

Iepriekšējie izdevumi ir pieejami gan Labklājības ministrijas mājas lapā https://www.lm.gov.lv/lv/periodiskais-izdevums, gan arī Latvijas sociālo darbinieku biedrības mājas lapā sadaļā Raksti: https://www.socialwork.lv/raksti/

Komentāru iespēja šobrīd ir liegta.