Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 08.12.2021.

Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Linda Ozola 2021.gada 8.decembrī piedalījās Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēdē Sanāksmē Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska informēja par aktualitātēm sociālajā darbā un sociālajā palīdzībā – 2022.gadā sociālajiem darbiniekiem ir paredzēta mērķdotācija, lai novērtētu sociālo darbinieku ieguldījumu sociālā darbā (kritēriji – izglītība, […]

Sociālā darba izglītības un profesionālās pilnveides globālie standarti tulkojums

Latvijas sociālo darbinieku biedrība (turpmāk – Biedrība) sadarbībā ar Liesmu Osi ir veikusi  Sociālā darba izglītības un profesionālās pilnveides globālie standartu (Global Standards for Social Work Education and Training) tulkojumu, kurš tagad ir pieejams Biedrības un Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas mājas lapā. Biedrības mājas lapā standartu tulkojums pieejams sadaļā Dokumenti. Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas mājas […]

Konference “Sociālais darbs pārmaiņu laikā”

Latvijas sociālo darbinieku biedrība 13.11.2021. organizē ikgadējo konferenci “Sociālais darbs pārmaiņu laikā”.  Konference notiks attālināti.

Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde 15.09.2021.

Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Linda Ozola 2021.gada 15.septembrī piedalījās Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēdē Sanāksmē Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore Diāna Jakaite prezentēja apstiprinātās Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam, savukārt ESF projekta “Profesionālās sociālā darba attīstība pašvaldībās” vecākā eksperte Maija Muceniece […]

Papildinājums profesionālajā literatūrā

2021.gada 9.augustā notika grāmatas prezentācija, kas Labklājības ministrijas ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros sagatavoja kolektīvo monogrāfiju “Sociālais darbs ar gadījumu”, kas iespiesta divos sējumos “Sociālais darbs ar gadījumu: Prakse teorijā” un “Sociālais darbs ar gadījumu: Teorija praksē”. Biedrības vārdā apsveikuma un pateicības vārdus teica biedrības valdes locekle Rita Rindža.

Sadarbības memorands

2021.gada 15.jūlijā tika parakstīts Labklājības ministrijas, Latvijas sociālo darbinieku biedrības un biedrības “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” Sadarbības memorands. Memoranda mērķis ir nodrošināt regulāru, demokrātisku un labas pārvaldības principos balstītu nozares organizāciju iesaisti mūsdienīgu, mainīgajai videi un vajadzībām atbilstošu risinājumu izstrādē, pārmaiņu vadībā un citu labklājības nozarei svarīgu lēmumu plānošanā un pieņemšanā.

Sociālo darbinieku memorands jaunajām pašvaldībām

Divas lielākās nevalstiskās organizācijas, kas apvieno Latvijas sociālos darbiniekus, ir sagatavojušas kopēju memorandu par mūsdienīga sociālā darba attīstību pašvaldībās Pielikums – projekts “Memorands par sociālā darba attīstību pašvaldībās”

Rīcībspējas juridiskie aspekti

Personu ar garīgā rakstura traucējumiem rīcībspējas juridiskie un citi aspekti Eva Kauliņa, Mg.iur., sociālais darbinieks, neatkarīgā pētniece

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde 26.03.2021.

Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Linda Ozola 2021.gada 26.martā piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē. Sanāksmē Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore Diāna Jakaite prezentēja Labklājības ministrijas precizēto “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” projektu, atbilstoši sabiedriskās apspriedes laikā izteiktajiem priekšlikumiem un citās diskusijās paustajiem […]

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde 05.02.2021.

Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Linda Ozola 2021.gada 5.februārī piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē. Sanāksmes vadītājs Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, atklājot sanāksmi informē, ka sanāksme ir paredzēta SAM 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” un 9.2.2.2.pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ieviešanas uzraudzībai. Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane sanāksmes dalībniekiem […]

Iepriekšējie raksti Jaunākie raksti